Home O nás Referencie Kontakt

O nás

MAFEX s.r.o. je univerzálnou spoločnosťou zaisťujúcou riadenie a realizáciu prác v stavebníctve. Premieňame predstavy verejných, ale aj súkromných investorov pre zlepšenie života a životného prostredia ľudí, na skutočnosť.

Našou víziou je zaradenie sa medzi nadpriemerne prosperujúce stredoeurópske firmy s trvalým rastom svojej produkcie, tržnej hodnoty a s úrovňou riadenia zodpovedajúcej štandardom EU.

V našom živote tvoria nedeliteľnú súčasť dôležité pravidlá, princípy a základom je filozofia. Ak to všetko zhrnieme, vieme to obsiahnuť jedným slovom – Hodnoty. Preto k dosiahnutiu cieľa je potrebné aj budovanie hodnôt v našej spoločnosti.

Hodnoty spoločnosti

Orientácia na zákazníka - Aktívne riešime potreby našich zákazníkov. Vytvárame pre nich služby a produkty šité na mieru, čo podporuje naše dobré meno. Obchodní partneri sú pre nás dôležití, preto sa venujeme budovaniu, formovaniu a udržiavaniu týchto vzťahov.

Dôvera - Dôvera a rešpekt sú nevyhnutné pre dosahovanie cieľov a úspešnú tímovú prácu. Staviame na otvorenej komunikácii a včasnom dialógu. Dbáme na diskrétnosť informácií, ale sme pritom úprimní. S ostatnými zaobchádzame tak, ako by sme chceli, aby zaobchádzali s nami.

Spoľahlivosť - Dodržíme to, čo sľúbime. Sme spoľahliví a kompetentní partneri s bohatými skúsenosťami v oblasti obchodu a technológií. Pracujeme zodpovedne ako tím a pri dosahovaní spoločných cieľov sa ako tím podporujeme.

Výkon - Sme úspešní, pretože každý z nás robí svoju prácu perfektne. Každý zamestnanec je hrdý na svoj prínos k celkovému úspechu spoločnosti. Podávanie maximálnych výkonov vo všetkých oblastiach je pre nás samozrejmé.

Vytváranie budúcnosti - Samozrejmosťou je neustále hľadanie nových riešení. Pritom staviame aj na našich silných stránkach. Konáme zodpovedne voči spoločnosti a životnému prostrediu, nestačia nám len dosiahnuté ciele. Snažíme sa včas identifikovať nové trendy vo vývoji a spolupodieľať sa na ich tvorbe. Aby sme dosiahli naše obchodné ciele, nachádzame nové a dlhotrvajúce riešenia.Akcie

2012 © Mafex s.r.o. | Code: Ing. Tomáš Rybárik, Designed: Ing. Tomáš Čigáš.