Orientácia na zákazníka

Aktívne riešime potreby našich zákazníkov. Vytvárame pre nich služby a produkty šité na mieru, čo podporuje naše dobré meno. Obchodní partneri sú pre nás dôležití, preto sa venujeme budovaniu, formovaniu a udržiavaniu týchto vzťahov.

Dôvera

Dôvera a rešpekt sú nevyhnutné pre dosahovanie cieľov a úspešnú tímovú prácu. Staviame na otvorenej komunikácii a včasnom dialógu. Dbáme na diskrétnosť informácií, ale sme pritom úprimní. S ostatnými zaobchádzame tak, ako by sme chceli, aby zaobchádzali s nami.

Spoľahlivosť a výkon

Dodržíme to, čo sľúbime. Sme spoľahliví a kompetentní partneri s bohatými skúsenosťami v oblasti obchodu a technológií. Pracujeme zodpovedne ako tím a pri dosahovaní spoločných cieľov sa ako tím podporujeme.

Vytváranie budúcnosti

Samozrejmosťou je neustále hľadanie nových riešení. Pritom staviame aj na našich silných stránkach. Konáme zodpovedne voči spoločnosti a životnému prostrediu, nestačia nám len dosiahnuté ciele. Snažíme sa včas identifikovať nové trendy vo vývoji a spolupodieľať sa na ich tvorbe.

Vitajte

Dlhoročná história s bohatými skúsenosťami

MAFEX s.r.o. je univerzálnou spoločnosťou zaisťujúcou riadenie a realizáciu prác v stavebníctve. Premieňame predstavy verejných, ale aj súkromných investorov pre zlepšenie života a životného prostredia ľudí, na skutočnosť.

Našou víziou je zaradenie sa medzi nadpriemerne prosperujúce stredoeurópske firmy s trvalým rastom svojej produkcie, tržnej hodnoty a s úrovňou riadenia zodpovedajúcej štandardom EU.

V našom živote tvoria nedeliteľnú súčasť dôležité pravidlá, princípy a základom je filozofia. Ak to všetko zhrnieme, vieme to obsiahnuť jedným slovom – Hodnoty. Preto k dosiahnutiu cieľa je potrebné aj budovanie hodnôt v našej spoločnosti.

0 Rokov skúseností
0 Vykonaných projektov
0 Zamestnancov
0 Šťastných zákazníkov
Úspechy

Naše projekty

Pozrite si prehľad našej práce, ktorá disponuje vysokou kvalitou, so zárukou spokojnosti.

Služby

Ponúkame tieto služby

Vyberte si službu podľa vašich požiadaviek

Stavebná činnosť

Stavebná činnosť Viac info

Obchodná činnosť

Obchodná činnosť Viac info

Nákladná doprava

Nákladná doprava Viac info

Projektantská činnosť

Projektantská činnosť Viac info
Parneri

Naši partneri

Spolupracujeme s nasledujúcimi partnermi

Kontakt

Kontaktujte nás

Neváhajte nás kontaktovať s akoukoľvek otázkou alebo požiadavkou na cenovú ponuku.